Tích Lũy Nạp Thẻ - Hội Quán Kiếm Thế

28/09/2022 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Tỷ lệ nạp: 10k = 10 vạn đồng.

Nạp qua tài khoản ATM và Momo: Nhận thêm khuyến mãi 20%.

Ngân hàng ACB, STK: 8255197 - Phuong Van Dai; Momo 0972972603 - Phuong Van Dai

Lưu ý: ghi tài khoản vào nội dung hoặc không ghi có thể nt lên fanpage. Nhận đồng ở cổ phong hà

Lưu ý: Mốc cao có thể mở khóa ngựa mốc thấp hơn tại Dã luyện đại sư

Mốc Nạp Phần thưởng

50 Vạn đồng

Lệnh bài mở rộng rương lv1
Túi phi phượng 24 ô
Luyện hóa nhanh mật tịch
Mở shop ngoại trang cấp 1

100 Vạn đồng

Lệnh bài mở rộng rương lv2
Túi phi phượng 24 ô

300 Vạn đồng

Lệnh bài mở rộng rương lv3
Túi phi phượng 24 ô

500 Vạn đồng

Lệnh bài mở rộng rương lv4
Ngựa hoan hoan: Kháng tất cả 30, phát huy lực tấn công cơ bản 5%, tài phú 500
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng.
Mở gói quà ưu đãi: 01 huyền tinh cấp 7, 20 tiền du long với giá 5 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

1000 Vạn đồng

+1 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
200 vạn đồng khóa
Mở gói quà ưu đãi: 01 huyền tinh cấp 7, 40 tiền du long với giá 10 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

2000 Vạn đồng

Một mặt nạ hàng long: Kháng tất cả 50, Kinh nghiệm giết địch tăng 20%, tài phú 1500
+2 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
Mở gói quà ưu đãi: 02 huyền tinh cấp 7, 60 tiền du long với giá 15 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

5000 Vạn đồng

+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Nhận Ngựa hổ cát tường: : Kháng tất cả 50, phát huy lực tấn công cơ bản 10%, tài phú 1000
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc.
Mở gói quà ưu đãi: 01 huyền tinh cấp 8, 80 tiền du long với giá 20 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

10.000 Vạn đồng

+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Nhận ngựa tuyết hồn: Kháng tất cả 80, phát huy lực tấn công cơ bản 15%, tài phú 2000
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng.
Mở gói quà ưu đãi: 01 huyền tinh cấp 8, 100 tiền du long với giá 25 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

15.000 Vạn đồng

+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Nhận ngựa phiêu vũ: Kháng tất cả 110, phát huy lực tấn công cơ bản 20%, tài phú 4500
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim.
Mở gói quà ưu đãi: 02 huyền tinh cấp 8, 150 tiền du long với giá 30 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

20.000 Vạn đồng

Mặt nạ phục hổ: KTC 100, Kinh nghiệm giết địch tăng 50%, tài phú tăng 4500.
+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
Mở gói quà ưu đãi: 02 huyền tinh cấp 8, 200 tiền du long với giá 35 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

25.000 Vạn đồng

+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Nhận ngựa ức vân: Kháng tất cả 140, phát huy lực tấn công cơ bản 25%, kỹ năng phái +1, tài phú 8340
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1.
Mở gói quà ưu đãi: 02 huyền tinh cấp 8, 250 tiền du long với giá 40 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

30.000 Vạn đồng

+5 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Mặt nạ anh hùng: KTC 150, Kinh nghiệm giết địch tăng 100%, kỹ năng phái +1, tài phú tăng 9000
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2.
Mở khóa mặt nạ 1-2.
Mở gói quà ưu đãi: 02 huyền tinh cấp 8, 300 tiền du long với giá 45 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

40.000 Vạn đồng

+10 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
Nhận ngựa tuyệt đỉnh lăng thiên: Kháng tất cả 170, phát huy lực tấn công cơ bản 30%, kỹ năng phái +1, tài phú 9850, tốc độ di chuyển 120%
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3.
Mở gói quà ưu đãi: 01 huyền tinh cấp 9, 350 tiền du long với giá 55 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

50.000 Vạn đồng

+10 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
Nhận ngựa trục nhật: Kháng tất cả 200, phát huy lực tấn công cơ bản 35%, kỹ năng phái và bí kíp +1, tài phú 12450, tốc độ di chuyển 120%
Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4.
Mua phi phong miễn phí tại tiền trang - Chỉ thay đổi ngoại hình(không thay đổi chỉ số) - Yêu cầu vinh dự tài phú cấp 9 trở lên
Mở gói quà ưu đãi: 01 Huyến tinh cấp 8, 01 huyền tinh cấp 9, 400 tiền du long với giá 55 vạn đồng, tối đa mua 1 lần/ ngày, có tích lũy cộng dồn

60.000 Vạn đồng

+10 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
Mặt nạ quan lâm viên: KTC 200, Kinh nghiệm giết địch tăng 100%, kỹ năng phái +1, Tấn công khi đánh chí mạng +20%, Phát huy lực tấn công cơ bản +10%, tài phú tăng 12.000
Mở khóa toàn bộ mặt nạ mốc dưới tại dã luyện đại sư

70.000 Vạn đồng

+10 lần chuyển cường hóa trang bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư
Ngựa tuyệt thế tuyết vũ: Kháng tất cả 230, phát huy lực tấn công cơ bản 40%, kỹ năng phái và bí kíp +1, Tấn công khi đánh chí mạng +20%, tài phú tăng 17.000
Mở khóa toàn bộ ngựa mốc dưới tại dã luyện đại sư

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/