Trang Bị Đồng Hành

 • ▪️ Trang bị Đồng Hành dùng để trang bị cho Bạn Đồng Hành nâng cao thuộc tính của nhân vật.
 • ▪️ Trang bị Đồng Hành KHÔNG được tính Tài Phú.
 • ▪️ Cố tình mang Trang bị dùng cho nhân vật lên ô dành cho Trang bị Đồng Hành hoặc ngược lại sẽ bị hệ thống tự động cho ra đảo, khóa vĩnh viễn.

Hướng Dẫn Công Thức Ghép Trang Bị Đồng Hành

  • ▪️ Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 1 Cần Vật Phẩm Sau:
    • - (Ví dụ: Mảnh Hộ Uyển Đồng Hành)
    • - Công Thức: 100 Mảnh Hộ Uyển Đồng Hành + 30 vạn Đồng thường = 1 Bích Huyết Hộ Uyển (Tỉ lệ thành công 70%)

  • ▪️ Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 2 Cần Vật Phẩm Sau:
    • - (Ví dụ: "Bích Huyết Hộ Uyển" và "Mảnh Hộ Uyển Đồng Hành")
    • - Công Thức: 1 Bích Huyết Hộ Uyển + 200 Mảnh Hộ Uyển Đồng Hành + 50 vạn Đồng thường = 1 Kim Lân Hộ Uyển (Tỉ lệ thành công 60%)

  • ▪️ Để Ghép Trang Bị Đồng Hành Cấp 3 Cần Vật Phẩm Sau:
    • - (Ví dụ: "Bích Huyết Hộ Uyển" và "Kim Lân Hộ Uyển")
    • - Công Thức: 1 Kim Lân Hộ Uyển + 300 Mảnh Hộ Uyển Đồng Hành + 100 vạn Đồng thường = 1 Đan Tâm Hộ Uyển (Tỉ lệ thành công 50%)

Hướng Dẫn Cách Tìm Các Vật Phẩm

 • ▪️ Để có được các Vật Phẩm đồng hành các bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn tại đây để có thể nhận vật phẩm 1 cách dễ dàng hơn
Vật Phẩm Hình Ảnh Hoạt Động - Phần Thưởng

Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành


(Mở ra nhận ngẫu nhiên các mảnh ghép pét)
 • CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM
 • - Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • - Tích lũy từ 5.001 – 7.000 điểm: 7 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • - Tích lũy từ 7.001 – 10.000 điểm: 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • Tần Thủy Hoàng
 • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
 • - Người hạ gục nhận: 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét
 • Hỏa Kỳ Lân
 • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
 • - Người hạ gục nhận: 30 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét
 • BOSS Hoàng Kim 55, 75
 • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
 • - Người hạ gục nhận: 5 và 7 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét
 • BOSS Hoàng Kim 95
 • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
 • - Người hạ gục nhận: 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét

Thiệp Bạc (Cấp 2)


(Sử dụng để thu phục đồng hành 4-6 kỹ năng tại Tiêu Dao Cốc)
 • Tần Thủy Hoàng - Hỏa Kỳ Lân
 • - Ngẫu nhiên rơi ra: Thiệp Bạc (Cấp 2)
 • Du Long Bí Bảo
 • - Tham gia khiêu chiến ngẫn nhiên nhận 1 Thiệp Bạc (Cấp 2)

Thiệp Lụa (Cấp 1)


(Sử dụng để thu phục đồng hành 2-4 kỹ năng tại các map)
 • Có thể mua tại NPC Long Ngũ Thái Gia

Bí kíp đồng hành đặc biệt


(Tăng kỹ năng đồng hành lên 1 skill)
 • Hỏa Kỳ Lân
 • - Vật phẩm rơi ngẫu nhiên khi hạ gục boss

Sách kinh nghiệm đồng hành (Truyền thuyết)


(Tăng kinh nghiệm đồng hành)
 • BOSS Hoàng Kim 55, 75, 95
 • - Vật phẩm rơi ngẫu nhiên khi hạ gục boss
 • BOSS Tình Anh
 • - Khi hạ gục BOSS Tình Anh sẽ nhận được ramdom điểm kinh nghiệm đồng hành