Nhiệm Vụ Thương Hội

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Điều kiện tham gia

Cách thức tham gia

 • ▪️ Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.
 • ▪️ Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.
 • Kiếm Thế

  Tên Thành Thị Vị trí
  Biện Kinh Phủ 200/187
  Biện Kinh Phủ 200/187
  Lâm An Phủ 219/244
  Phượng Tường Phủ 219/212
  Thành Đô Phủ 201/203
  Tương Dương Phủ 200/191
  Đại Lý Phủ 185/212

Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:

 • ▪️ Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
 • ▪️ Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
 • ▪️ Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Nhận nhiệm vụ

Kiếm Thế

Nhiệm vụ thu thập

 • ▪️ Trong lúc thu thập có thể bị các NPC canh giữ đánh trọng thương.
 • Kiếm Thế

 • ▪️ Sau khi thu thập đủ vật phẩm yêu cầu, về gặp Chủ Thương Hội trả nhiệm vụ. Đặt các vật phẩm yêu cầu vào khung giao dịch với NPC và nhấn Đồng ý.
 • Kiếm Thế

Nhiệm vụ sưu tầm

 • ▪️ Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân...
 • ▪️ Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.
 • Kiếm Thế

Nhiệm vụ đưa thư

 • ▪️ Nhiệm vụ yêu cần đưa thư cho NPC được Chủ Thương Hội chỉ định, NPC chỉ định có thể ở trong Bạch Hổ Đường hay ở chiến trường Tống Kim.
 • Kiếm Thế

  Kiếm Thế

 • ▪️ Tham gia vào các hoạt động có thể tìm thấy vị trí của NPC Người Liên Lạc Thương Hội, đối thoại và đưa vật phẩm vào khung giao dịch với NPC.
 • Kiếm Thế

Phần thưởng nhiệm vụ

 • ▪️ Sau khi hoàn thành mỗi bước của nhiệm vụ, người chơi đều nhận được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng:
Điều kiệnPhần thưởng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ
 • ▪️ 20 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6
Hoàn thành 20 nhiệm vụ
 • ▪️ 50 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 6
Hoàn thành 30 nhiệm vụ
 • ▪️ 100 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7
Hoàn thành 40 nhiệm vụ
 • ▪️ 150 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7
  ⛔ Ghi Chú:
 • ▪️ Khi hoàn thành 40 Nhiệm Vụ sẽ nhận được 1 Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung.

Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội

 • ▪️ Đồng đạo có thể nhận Hộp Thu thập Lệnh tài Thương Hội từ Chủ Thương Hội bằng cách:
  • ▪️ Đối thoại với Chủ Thương Hội chọn Không muốn làm.
  • ▪️ Chọn tiếp Nhận Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội.

  Kiếm Thế

  Kiếm Thế

 • ▪️ Nhấp chuột phải vào Lệnh bài muốn cất để đưa vào Hộp Thu thập Lệnh bài Thương hội.
 • ▪️ Lệnh bài được chọn sẽ tự động được đưa vào hộp.
 • Kiếm Thế

 • ▪️ Có thể Gửi hay Rút vật phẩm từ Hộp thu thập Thương Hội.
 • ▪️ Nhấp chuột phải vào hộp thu thập sau đó chọn vật phẩm mình muốn.
 • Kiếm Thế

Đổi Bạc khoá hàng tuần

 • ▪️ Khi đạt điều kiện như yêu cầu thì có thể đổi Bạc khóa từ Chủ Thương Hội.
 • Kiếm Thế

 • ▪️ Mỗi tuần có thể đổi tối đa 30 vạn Bạc khóa
 • Kiếm Thế

 • ▪️ Xem Cẩm nang (F12) để xem những vật phẩm có thể đổi
 • Kiếm Thế