Kiếm Thế 12 Khai Mở Máy Chủ Mới MA KIẾM Thứ 7 Ngày 03/07/2021

Máy chủ Thiên Vương lần này vẫn sẽ giữ nguyên phiên bản 2009. Hỗ trợ tân thủ cấp cao hơn. không quá dễ cũng không khó đối với tất cả người yêu Kiếm Thế. Một phiên bản Kiếm Thế với đầy đủ các tính năng hoạt động 2009, mang lại trải nghiệm thuở sơ khai một thời hoàng kim của Kiếm Thế

 

Thời gian mở máy chủ

 • ▪️ Thử Nghiệm (AlphaTest): Reset Nhân Vật: Từ 11:00 đến 23:59 Thứ 5 Ngày 01/07/2021
 • ▪️ Chính Thức (OpenBeta): Không Reset nhân vật: Từ 11:00 Thứ 7 Ngày 03/07/2021

 

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng

 • ▪️ Bách Bảo Rương (Quay Sò) chuẩn VNG 6*, đã được chỉnh tỉ lệ hợp lý KHÔNG ra quá nhiều Huyền Tinh phù hợp với hướng Tinh Hoạt Lực không yêu cầu Uy Danh
 • ▪️ Cập nhật xếp hạng mỗi ngày trong tuần.
Tính năng Ghi chú
Trang Bị + Vũ Khí +12 Yêu cầu 100%
Tách + Ghép Huyền Tinh Tách 1 = 3 Viên. (Ví dụ: 1 HT 10 = 3 HT 9)
Ghép 3 = 1 Viên. (Ví dụ: 3 HT 9 = 1 HT 10)
Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý Mỗi ngày sử dụng 1 rương/Tuần 7 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Cộng dồn)
Tinh, Hoạt Lực (Tiểu, Trung, Đại) KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua
Chiến Trường Tống Kim
Giới hạn 6 Acc/PC tất cả các trận

 

Tinh Hoạt Lực

 • ▪️ Tinh Hoạt Lực ở máy chủ Thiên Vương KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua
Ghi Chú
Tinh, Hoạt Lực (Tiểu)
 • 5 Bình/Ngày (Đơn giá 500 Đồng thường)
Tinh, Hoạt Lực (Trung)
 • 5 Bình/Ngày (Đơn giá 1000 Đồng thường)
Tinh, Hoạt Lực (Đại)
 • 10 Bình/Ngày (Đơn giá 1500 Đồng thường)

 

Hỗ trợ Tân Thủ

 • ▪️ Hỗ trợ nhận ngay sau khi khai mở chính thức ở Túi Tân Thủ
Vật phẩm hỗ trợ Hình ảnh
Kinh nghiệm thăng đến cấp 110
Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù, Vũ Khí (10x +12)
100 vạn Đồng khóa
200 vạn Bạc khóa
1 Huyền Tinh 9
5000 Ngũ Hành Hồn Thạch
1000 Tiền Du Long
Túi mở rộng hành trang (F2)

 

Thi Đấu Loạn Phái - Hoa Sơn Luận Kiếm

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

Hoa Sơn Luận Kiếm

 • Thời gian: Hàng ngày
 • Hoạt động khai mở sau khi máy chủ mới giới hạn cấp 99
 • Thua Trận: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 200 Tiền Du Long, 5 vạn Đồng khóa, 30 vạn Bạc khóa
 • Thắng Trận: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 300 Tiền Du Long, 10 vạn Đồng khóa, 50 vạn Bạc khóa

Thi Đấu Loạn Phái

 • Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3, 5 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Bại Trận: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 vạn Đồng thường
 • Bán Kết: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 20 vạn Đồng thường
 • Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 50 vạn Đồng thường
 • Nhận Thưởng TOP 1-20 Tại NPC
 • TOP 1: 1 Huyền Tinh Cấp 9, 150 vạn Đồng thường
 • TOP 2: 3 Huyền Tinh Cấp 8, 120 vạn Đồng thường
 • TOP 3: 2 Huyền Tinh Cấp 8, 100 vạn Đồng thường
 • TOP 4-5: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 70 vạn Đồng thường
 • TOP 6-10: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 50 vạn Đồng thường
 • TOP 11-20: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 30 vạn Đồng thường

Chiến Trường Tống Kim

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Chiến Trường Tống Kim
 • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
 • Giới hạn 6 Acc/PC trận 10h50, 16h50, 20h50, 22h50
 • (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia "Cộng dồn số lần")
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 20tr EXP, 5v Đồng Khóa, 20v Bạc Khóa, 100 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh Cấp 8.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 20tr EXP, 10v Đồng Khóa, 25v Bạc Khóa, 150 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh Cấp 8.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 20tr EXP, 15v Đồng Khóa, 35v Bạc Khóa, 200 Tiền Du Long, 2 Huyền Tinh Cấp 8.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 20tr EXP, 20v Đồng Khóa, 45v Bạc Khóa, 250 Tiền Du Long, 3 Huyền Tinh Cấp 8.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 20tr EXP, 25v Đồng Khóa, 50v Bạc Khóa, 300 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh Cấp 9 Danh hiệu + Vòng sáng
 • THƯỞNG RƯƠNG MẢNH GHÉP TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH
 • - Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • - Tích lũy từ 5.001 – 7.000 điểm: 7 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • - Tích lũy từ 7.001 – 10.000 điểm: 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 • THƯỞNG THÊM TRẬN 21:00 HÀNG NGÀY
 • - Tích lũy từ 5.000 - 7.000 điểm: 2 vạn Đồng thường
 • - Tích lũy từ 7.001 - 10.000 điểm: 5 vạn Đồng thường
 • - Tích lũy từ 10.001 ~ điểm: 10 vạn Đồng thường
 • - Hạ gục người chơi trong tống kim nhận 30 ~ 300 đồng thường
 • *Hiện tại Máy Chủ đang cho kéo xe all, Tránh clone nên sẽ thây phần thưởng như trên là quyết định cuối cùng.

Bạch Hổ Đường

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bạch Hổ Đường
 • Thời gian: Cả ngày trừ thời gian diễn ra Chiến Trường Tống Kim
 • Mỗi ngày tự động gia tăng 1 lượt báo danh
 • (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia "Cộng dồn số lần")
 • Hoàn thành mỗi Ải: 2000 Đồng thường, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 5.000.000 Exp, 5 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa, 50 Tiền Du Long
 • KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG

Du Long Bí Bảo

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Khiêu Chiến Du Long
 • Thời gian: Hàng ngày
 • Tối đa: 100 Lượt/ngày
 • (Mua Rương Nguyệt Ảnh Thạch sẽ mở ra 100 Nguyệt Ảnh Thạch, 1 Ngày sử dụng 1 rương. Rương sẽ "Cộng dồn số lần sử dụng")
 • Phần thưởng: Vật phẩm ngẫu nhiên
 • Trứng Du Long: 10 Quả/ngày

Bao Vạn Đồng

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bao Vạn Đồng
 • Thời gian:
 • Yêu cầu cấp độ: 20
 • (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia "Cộng dồn số lần")
 • Hoàn Thành 50 Nhiệm Vụ Liên Tiếp Nhận
 • 10 nhiệm vụ: 1 Tàng Bảo Đồ, 50 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
 • 20 nhiệm vụ: 50 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
 • 30 nhiệm vụ: 50 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
 • 40 nhiệm vụ: 50 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
 • 50 nhiệm vụ: 50 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.

Thương Hội

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Thương Hội
 • Thời gian:
 • 10 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 50 Vạn Bạc Khóa
 • 20 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 8, 100 Vạn Bạc Khóa
 • 30 Nhiệm Vụ: 3 Huyền Tinh Cấp 8, 150 Vạn Bạc Khóa
 • 40 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 9, 200 Vạn Bạc Khóa

Tiêu Dao Cốc

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tiêu Dao Cốc
 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lần
 • (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia "Cộng dồn số lần")
 • Qua 1 ải nhận: 2000 Đồng thường, 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Bạc khóa, 2 vạn Đồng Khóa và 2 Huyền Tinh Cấp 7.

Hệ thống Phi Phong

  • ▪️ Tiệm Phi Phong (Mua Ngay): không cần chờ đến khi cập nhật xếp hạng vẫn có thể mua được phi phong, cấp phi phong mua được sẽ = Cấp Tài Phú của Hạng 10 trừ đi 1
  Phi phong Vinh dự tài phú
  Cấp 1-Siêu Phàm 600
  Cấp 2-Xuất Trần 1.000
  Cấp 3-Lăng Tuyệt 1.500
  Cấp 4-Kinh Thế 3.000
  Cấp 5-Ngự Không 6.000
  Cấp 6-Hỗn Thiên 12.000
  Cấp 7-Sồ Phượng 24.000
  Cấp 8-Tiềm Long 60.000
  Cấp 9-Chí Tôn 120.000
  Cấp 10-Vô Song 300.000

  Thời gian mở cấp

  • ▪️ Khi mở server giới hạn cấp sẽ là 110
  • ▪️ Ngày mở cấp chỉ mang tính chất tham khảo, nếu việc cày cấp diễn ra nhanh hơn BQT sẽ thông báo lại thời gian mở cấp và boss hoàng kim
  Nội dung Thời gian & Ghi chú
  Mở cấp 120
  • Thời gian: Chưa xác định thời gian mở
  Mở cấp 130
  • Thời gian: Chưa xác định thời gian mở
  Mở cấp 140
  • Thời gian: Chưa xác định thời gian mở

   

  Thời gian mở Boss Hoàng Kim

  Nội dung Thời gian & Ghi chú
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55
  (1% Tỉ lệ rớt Giày Bạch Ngân)
  • Thời gian : Open chính thức
  • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  • - Ngẫu nhiên nhậm 1-3 vạn đồng thường
  • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
  • Người hạ gục nhận: 3 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75
  (2% Tỉ lệ rớt Giày Bạch Ngân)
  • Thời gian : Open chính thức
  • 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  • - Ngẫu nhiên nhậm 3-5 vạn đồng thường
  • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
  • Người hạ gục nhận: 5 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95
  (3% Tỉ lệ rớt Giày Bạch Ngân)
  • Thời gian: Open chính thức
  • 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  • - Ngẫu nhiên nhậm 5-10 vạn đồng thường
  • - Ngẫu nhiên rơi ra (Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét)
  • - Ngẫu nhiên rớt (Trận Pháp: Cao)
  • Người hạ gục nhận: 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành

  Tần Thủy Hoàng


  (5% Tỉ lệ rớt Giày Bạch Ngân)
  • Thời gian: Hàng Ngày lúc 15h40 và 22h40 tại Tần Lăng 5
  • 50 Vật phẩm (Không Khóa): ngẫu nhiên rơi ra từ Boss
  • Thiệp bạc (Cấp 2)
  • Huyền Tinh cấp 6 dến cấp 10
  • Hòa Thị Ngọc
  • Liên Đấu Hắc Thiết Bài
  • Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Truyền thuyết)
  • Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét (Vú khí, Áo, Nhẫn, Tay, Phù)
  • Người hạ gục nhận: 15 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành

  Hỏa Kỳ Lân


  (10% Tỉ lệ rớt Giày Bạch Ngân)
  • Thời gian: 20h00 Thứ 2 và 4 Hàng Ngày
  • ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN HỎA KỲ LÂN
  • Hệ thống thông báo Hỏa Kỳ Lân gần xuất hiện, Các Bạn vui lòng mở Vô Hạn Truyền Tống Phù điểm danh số lượng người tham gia.
  • YÊU CẦU: Số lượng tham gia trên 100 người Hỏa Kỳ Lân mới xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng
  • 50 Vật phẩm (Không Khóa): ngẫu nhiên rơi ra từ Boss
  • Thiệp bạc (Cấp 2)
  • Hòa Thị Ngọc
  • Huyền Tinh cấp 6 dến cấp 10
  • Bí kíp đồng hành truyền thuyết
  • Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Truyền thuyết)
  • Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pét (Vú khí, Áo, Nhẫn, Tay, Phù)
  • Người hạ gục nhận: 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành