HOÀNG THÀNH TRANH BÁ - HOẠT ĐỘNG PK BANG
Đã là người hiệp khách trong thời loạn thế thì lấy việc phò minh chủ làm niềm vui. Cùng minh hội tung hoành bốn bể, vang đặng chiến danh. Trong Bản Cập Nhật Tháng 01/2021, tính năng Hoàng Thành Tranh Bá sẽ mở ra, giúp nhân sĩ có thêm cơ hội được kề vai sát cánh cùng Bang hội lập nên những kỳ tích oai hùng.

Điều kiện & NPC tham gia

 • ◆ Điều kiện:
  • - Nhân vật đạt cấp 110 trở lên, đã gia nhập môn phái.
  • - Là thành viên chính thức của Bang Hội.
 • ◆ Thời gian: Thứ 6 hàng tuần:
  • - 19h50 đến 20h00: Báo danh và chuẩn bị.
  • - 20h00 đến 20h45: Tiến hành tranh đoạt.
  • - Báo danh tại NPC Sứ Giả Hoạt Động ở Vĩnh Lạc Trấn

Những quy tắc chính

 • - Khi vào bản đồ chiến đấu sẽ cưỡng chế chuyển người chơi sang trạng thái PK Bang Hội, không thể tự thay đổi.
 • - Người chơi ra khỏi đại doanh, từ trạng thái phi chiến đấu chuyển thành chiến đấu sẽ có thời gian bảo vệ là 5 giây.
 • - Người chơi về đại doanh, từ trạng thái chiến đấu trở thành phi chiến đấu.
 • - Sau khi tử vong không thể sử dụng cửu chuyển, tử vong trực tiếp chuyển về doanh địa.
 • - Không thể sử dụng các loại truyền tống phù, càn khôn phù, Lệnh bài triệu hồi gia tộc, các loại truyền tống phù.
 • - Sau khi tranh đoạt bắt đầu, các Bang hội hãy chiếm & giữ LONG TRỤ cho đến hết thời gian hoạt động.

Bản đồ Hoàng Thành Tranh Bá

Minh họa
Bản đồ Hoàng Thành Tranh Bá

Địa điểmGhi chú
Đại doanh
 • - Điểm truyền tống ban đầu khi vào bản đồ Hoàng Thành Tranh Bá.
 • - Điểm hồi sinh của nhân sĩ sau khi tử vong.
 • - Từ Đại doanh có thể di chuyển về thành, thôn hoặc đến Điểm tập trung.
Long Trụ
 • - Có 1 Long Trụ duy nhất trên bản đồ, nhân sĩ tham gia tranh đoạt chiếm lĩnh Long Trụ.
 • - Bang chiếm lĩnh thành công có thể đối thoại với long trụ để nhận chiến kỳ.
Chiến Kỳ
 • - Bang chiếm lĩnh có thể lấy chiến kỳ
 • - Có thể cướp chiến kỳ người khác
Đài Chiến Kỳ
 • - Có 4 điểm Đài Chiến Kỳ
 • - Sau khi lấy được Chiến Kỳ đến (Đài Chiến Kỳ) tiến hành cắm kỳ nhận thành tích và Đồng Thường

Nội dung hoạt động

 • - Báo danh: 19h50 tại NPC Sứ Giả Hoạt Động.
 • - Tham chiến: 20h00 đến 20h45.
 • - Thời gian thi đấu kéo dài 45 phút.
 • - Bản đồ thi đấu: Hoàng Thành Tranh Bá.
 • - Báo danh thành công nhân sĩ sẽ được tập trung tại 1 doanh trại Hoàng Thành Tranh Bá, đợi đến thông báo bắt đầu các bạn mới có thể ra ngoài chinh chiến.
 • - Sau khi có thông báo chinh chiến các bang hội hãy chiếm và giữ LONG TRỤ cho đến hết thời gian hoạt động.
 • - Bang hội chiếm lĩnh Long Trụ thành công có thể đối thoại với long trụ để nhận chiến kỳ.
 • Lưu ý: Chỉ bang chiếm được Long Trụ mới có thể nhận (Chiến Kỳ).

Kiếm Thế

 • - Sau khi có được chiến kỳ các bạn đến (Đài Chiến Kỳ) để cắm kỳ nhận điểm thành tích.
 • Lưu ý: Sau khi cấm kỳ thành công các bạn tiến hành quay về Long Trụ đối thoại lấy chiến kỳ khác và tiến hành cấm kỳ..

Kiếm Thế

 • - Các bạng hội khác có thể PK cướp (Chiến Kỳ) và tiến hành đến (Đài Chiến Kỳ) để cắm kỳ nhận điểm thành tích.

Kiếm Thế

 • - Khi bị đối phương hạ gục các bạn sẽ được hồi sinh về doanh trại không thể hồi sinh trực tiếp.

Kiếm Thế

 • - Bảng chiến tích Hoàng Thành Tranh Bá.

Kiếm Thế

Phần thưởng cắm kỳ

 • ◆ Ngẫu nhiên 50~200 Điểm thành tích.
 • ◆ Ngẫu nhiên 2000 ~ 5000 Đồng thường

Phần thưởng hoạt động

Lưu ý:

 • - Phải tham gia đến hết trận mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • - Nhận thưởng tại NPC Sứ Giả Hoạt Động lúc 20h45 sau khi kết thúc.

Thắng/thua

Phần thưởng
Bang Hội chiếm giữ thành công (Chiến thắng) 1 Huyền tinh 9, 20v Đồng khóa, 200v bạc khóa, 1000 Tiền Du Long
Bang Hội chiếm giữ thất bại (Thua cuộc) 2 Huyền tinh 8, 10v Đồng khóa, 100v bạc khóa, 500 Tiền Du Long

Điểm Thành Tích

Phần thưởng
Đạt 5000 ~ 10000 điểm 100 Tiền Du Long (Khóa) 3v đồng thường
Đạt 10001 ~ 20000 điểm 200 Tiền Du Long (Khóa) 5v đồng thường
Đạt 20001 ~ 100000 điểm 300 Tiền Du Long (Khóa) 10v đồng thường,Danh Hiệu - Bách Chiến Bách Thắng