Kiếm Thế

Chúc mừng năm Kỷ Hợi 2019, chúc mừng nhiều may mắn mới, chúc cho một năm thành công, thắng lợi. Chúc mọi người năm mới An khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, con cháu sum vầy, một năm bình an và sung túc. Đêm sẽ tối, ngày sẽ sáng, chúc bạn có cuộc sống luôn tươi sáng, gặp nhiều may mắn và thành công, Chúc mừng năm mới cùng Kiếm Thế 12.. Thời gian bắt đầu 00:00 Ngày 01/02 đến hết 01/03/2021.

Vật Phẩm Thông Tin

Túi Nguyên Liệu

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Train map 115 ngẫu nhiên rớt ra
  • - Tống Kim giết 1 người rơi ra
  • - Bạch Hỗ Đường: Qua mỗi ải nhận 30 túi
  • - Tiêu Dao Cốc: Qua mỗi ải nhận 20 túi
  • - BOSS Hoàng Kim 55: Người hạ gục 30 túi
  • - BOSS Hoàng Kim 75: Người hạ gục 50 túi
  • - BOSS Hoàng Kim 95: Người hạ gục 100 túi

Bình Nước

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Mở Túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên

Gạo Nép

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Mở Túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên

Lá Dong

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Mở Túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên

Nhân bánh

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Mua ở NPC Nhan Như Ngọc ở Vĩnh Lạc Trấn với giá 1 vạn Đồng.

Thịt heo

 • Vật Phầm Có Từ:
  • - Tích Lũy Điểm Tống Kim: 3000 điểm / 5 cái
  • - Tích Lũy Điểm Tống Kim: 5000 điểm / 7 cái
  • - Tích Lũy Điểm Tống Kim: 7000 điểm / 10 cái
  • - Tích Lũy Điểm Tống Kim: 10000 điểm / 12 cái
  • - Tích Lũy Điểm Tống Kim: Trên 10000 điểm / 15 cái
  • - Bạch Hỗ Đường: Qua mỗi ải nhận 5 cái
  • - Tiêu Dao Cốc: Qua mỗi ải nhận 3 cái
  • - BOSS Hoàng Kim 55: Người hạ gục 10 cái
  • - BOSS Hoàng Kim 75: Người hạ gục 15 cái
  • - BOSS Hoàng Kim 95: Người hạ gục 20 cái

Củi khô

 • Cách sự dụng:
  • Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Nhan Như Ngọc tại Vĩnh Lạc Trân để thêm củi.
  • Toàn bộ Server phải thêm Đủ 5000 Củi khô Nồi bánh mới xuất hiện tại Vĩnh Lạc Trân, Thời gian duy trì 10 phút.
  • Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Củi khô/ 100 Bạc khóa
  • Đứng gần Nồi Bánh mỗi 10 giây sẽ nhận Kinh nghiệm và Đồng khóa.

Chế biến Bánh Tét

 • Cách chế biến Bánh Tét:
  • Để chế biến được Bánh Tét các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
  • Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Vĩnh Lạc Trấn các bạn đối thoại để chế biến bánh
  • Bánh tét phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s, Có thể dùng Autopk để treo tự động ăn bánh.

Bánh Tét (Loại 1)

 • Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
  • Nguyên Liệu: 1 Bình nước, 1 Gạp nếp, 2 Lá dong
  • Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 1) Không khóa
 • Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
  • - 500.000 ~ 1.000.000 Kinh nghiệm
  • - 5 vạn Bạc khóa
  • - 1 Huyền tinh 5 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 6 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 7 (Khóa)

Bánh Tét (Loại 2)

 • Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
  • Nguyên Liệu: 1 Bình nước, 1 Gạp nếp, 2 Lá dong, 1 Thịt heo
  • Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 2) Không khóa
 • Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
  • - 500.000 ~ 1.000.000 Kinh nghiệm
  • - 5 vạn Bạc khóa
  • - 1 Huyền tinh 5 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 6 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 7 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 8 (Khóa)

Bánh Tét (Loại 3)

 • Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
  • Nguyên Liệu: 1 Bình nước, 1 Gạp nếp, 2 Lá dong, 10 vạn Bạc thường
  • Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 3) Không khóa
 • Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Không Khóa:
  • - 1.000.000 ~ 1.500.000 Kinh nghiệm
  • - 10 vạn Bạc khóa
  • - 1 Huyền tinh 6 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 7 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 8 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 9 (Khóa)
  • - 5 Rương mảnh trang bị pét
  • - 1 Sách kinh nghiệm đồng hành
  • - 1 Tảy tủy kinh (trung)
  • - 1 Hòa Thị Ngọc
  • - 1 Đồng hành 4 kỹ năng

Bánh Tét (Loại 4)

 • Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
  • Nguyên Liệu: 1 Bình nước, 1 Gạp nếp, 2 Lá dong, 1 Nhân bánh
  • Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 4) Không khóa
 • Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Không Khóa:
  • - 1.000.000 ~ 1.500.000 Kinh nghiệm
  • - 10 vạn Bạc khóa
  • - 1 Huyền tinh 6 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 7 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 8 (Khóa)
  • - 1 Huyền tinh 9 (Khóa)
  • - 5 Rương mảnh trang bị pét
  • - 1 Sách kinh nghiệm đồng hành
  • - 1 Võ lâm mật tịch (trung)
  • - 1 Hòa Thị Ngọc
  • - 1 Đồng hành 5 kỹ năng

Phần Thưởng Đạt Móc Sử Dụng

 • Phần Thưởng Móc Sử Dụng Bánh Tét
  • Đạt Móc 300 cái 4 loại:
  • - 2 Huyền Tinh 10, 5000 Tiền Du Long, 50 Hòa Thị Bích, 1 Đồng hành 6 kỹ năng
  • ===============
  • Đạt Móc 600 cái 4 loại:
  • - 3 Huyền Tinh 10, 1 vạn Tiền Du Long, 50 Hòa Thị Bích, 1 Đồng hành 6 kỹ năng
  • ===============
  • Đạt Móc 1000 cái 4 loại:
  • - 4 Huyền Tinh 10, 1 vạn 5 Tiền Du Long, 50 Hòa Thị Bích, 1 Đồng hành 6 kỹ năng
  • ===============
  • Đạt Móc 1500 cái 4 loại:
  • - 5 Huyền Tinh 10, 2 vạn Tiền Du Long, 100 Hòa Thị Bích, 1 Đồng hành 6 kỹ năng.